About - DENK-HR

Ga naar de inhoud

ABOUT HR
Hoebeke Rony kijkt met plezier en dankbaarheid terug op een mooie en erg gevarieerde loopbaan.
  
Het grootste deel van die loopbaan bracht hij door in ondernemingen, alvorens te kiezen voor het statuut van zelfstandige. Een keuze voor meer vrijheid, kans tot creativiteit, diversiteit, ...
 
Maar alles werd parallel aangevuld/verrijkt met een engagement in de beroepsverenigingen, waarbij de 21 jaar voorzitterschap van VDP/HR@Work het meest in 't oog springen.

Op deze tijdslijn bleef er één manco knagen! De oprichting van een federaal, overkoepelend HR-platform. Twee keer werd hier hard aan gewerkt (met gewaardeerde medewerking van een aantal collega's) doch zonder succes. Een derde keer kon er nog wel bij en zou een mooie afsluiter kunnen zijn. De plannen waren er, ze dienden enkel nog wat geactualiseerd. Maar HR zou het anders aanpakken en zich beperken tot een grondige voorbereiding, het zoeken van partners die voor stabiliteit konden zorgen om dan de fakkel door te geven aan een nieuwe generatie. Het resulteerde in de opstart van het huidige HRPro.
 
De start met het HR-Gala gaf een nieuw élan. Het was voor veel intimi geen "onvoorziene gebeurtenis" ... het was het logisch gevolg van de drive om nog breder te willen gaan in het DELEN ... in de gedrevenheid om HR meer en beter op de agenda te zetten.
  
... een ruime operationele ervaring waar hij met enorm veel plezier en voldoening op terugblikt!
 
Hieronder zijn kijk op ...
 
Als HR Professional
Al snel kreeg ik de kans van enkele fantastische collega's (toen mijn bazen) om mij in te werken en uit te leven binnen mijn initialen (HR) ... dank voor die kansen!

De ervaring die hieruit werd opgebouwd kan mogelijks inspirerend zijn voor anderen. Vooral de stappen die in een loopbaan worden gezet blijken in de "long run" waardevol te zijn om te delen.
Lukken en mislukken liggen immers vaak dicht bij elkaar. En welke overwegingen bepalend zijn geweest op belangrijke momenten blijven vaak onuitgesproken ... behoudens tegenover intimi ...
D.E.N.K.-HR
Na de schitterende jaren bij Lotus Bakeries was het tijd voor iets anders.
Ik kijk met erg veel plezier terug naar de prachtige bedrijfscultuur van toen.
Het was tegelijk het moment van de CEO wissel ... een niet onbelangrijk moment in mijn overwegingen.
Ik speelde toen al met de gedachte rond een DEK-project. Het toen als intern bedoeld model werd niet echt au serieux genomen.
Niet veel later heb ik er een N aan toegevoegd, aangevuld met mijn initialen.
Het was een erg verrijkende periode!
HR-Gala

HR-Gala
 
Eigenlijk was dit een niet voorzien parcours ... alhoewel velen rondom mij daar anders over denken ...
 
Voor de basis hiervan moeten wij immers teruggaan tot in 1996. Ik startte in dat jaar samen met mijn collega’s bestuurders van het  toenmalige VDP Oost-Vlaanderen een initiatief dat in die tijd  wenkbrauwen deed fronsen. Het opzetten van een inhoudelijk, verbindend, inspirerend event. Het was toen een gedurfde keuze en tegelijk een zeer ambitieus programma. Maar het bleek onmiddellijk een groot  succes te zijn. De ondersteunende partners vroegen snel naar een  jaarlijkse frequentie in plaats van de 3-jaarlijkse die ik bij de start voor ogen had.

Voor de organisatie en de collega's was dit op dat ogenblik niet haalbaar. De  driejaarlijkse frequentie werd behouden tot editie 2005. Het was het  moment om keuzes te maken. Ik nam het engagement op mij om de vraag  van de partners van het eerste uur positief in te vullen en werkte  tegelijk aan een nieuwe aanpak vanuit mijn eigen organisatie D.E.N.K.-HR  bvba. Het werd een netwerk-event met een nieuw kleedje, een nieuwe  identiteit en een eigen specifieke website. Maar vooral een project DOOR  ... MET en VOOR  HR-collega's.

Het werd hét netwerkevent bij uitstek welke een inhoudelijke component  wist te koppelen aan een publicitaire/communicatie dimensie voor diverse  steakholders, w.o. natuurlijk de partners.
 
 
 
Voor meer duiding: KLIK HIER
 
Mijn fantastische HR-Collega's
 
 
De waarde van een netwerk. Het was dé one-liner de dag dat ik startte met mijn eigen bedrijfje D.E.N.K.-HR
 

 
Als jonge kerel werd ik snel vooruitgeschoven door mijn toenmalige collega's en onze voorzitter Jef Boeckx om hem op te volgen als voorzitter van onze beroepsvereniging VDP (later HR@Work). Ik zou het 21 jaar "volhouden".
 
Het moment van de overdracht was één grote verrassing in een erg mooi en speciaal kader, nl. het Kasteel van Laarne.
 
Wij vierden toen het 25 jarig bestaan in het bijzijn van Minister Miet Smet, Wilfried Beirnaert en Chris De Wulf.
 

 
Dit netwerk werd stelselmatig en ongedwongen uitgebouwd. De vele en rijke relaties waren gestoeld op respect. Op mekaar helpen, steunen, inspireren ... op geven en nemen/krijgen!
 
Dergelijke benadering blijkt nog steeds de beste garantie om op een gedreven manier de engagementen vol te houden en om steeds verder te zoeken naar nieuwe verrijkende paden. Tot op heden zijn de meeste deelgenoten van mijn netwerk nog actief betrokken (erkend) bij tal van initiatieven.
 

 
Het wordt een uitdaging om die visie en die ervaringen verder te delen. Ik verdwijn immers van wat men de "echt actieve loopbaan" pleegt te noemen. Een risico om vergeten te worden ... om niet langer betrokken te blijven? Ik weet het niet, maar aan mezelf zal het niet liggen.
 
Zoals eerder al gezegd - niets moet maar alles kan. En waar men nu eindelijk mensen aanmoedigt om "hun loopbaan in eigen handen te nemen" pleit ik ervoor om een nieuw traject vooral zelf vorm te geven. Om de dynamiek te koesteren en bewaken.
 

 
Misschien ontmoeten wij mekaar nog wel eens in deze context!?
Terug naar de inhoud